040-320225-1

ROTARY ENCODER RIT3-200 DC 5V (TOKYO SEKI)

SKU: 040-320225-1 Category: Brand:

Description

ROTARY ENCODER RIT3-200 DC 5V (TOKYO SEKI)